Plan walki ze smogiem

W 2017 roku setki tysięcy chińskich pracowników zostało zmuszonych do wzięcia czteromiesięcznego bezpłatnego urlopu przymusowego. Rząd wdrożył „zimowy plan walki” ze smogiem. Dziesiątki tysięcy zanieczyszczających powietrze fabryk i placów budowy było zamkniętych od 15 listopada 2017 do 15 marca 2018.

Smog w Chinach – plan walki

Był to bardzo ambitny plan. Chińscy przywódcy nigdy wcześniej nie użyli tak rygorystycznych środków do wojny ze smogiem.
Plan objął Hebei, Shanxi, Henan i Shandong oraz 28 miast, do których należał również Pekin i przemysłowa metropolia Tianjin.
Celem była poprawa jakości powietrza poprzez wymuszoną redukcję emisji gazów i spalin.


Większość zanieczyszczeń powietrza w Chinach pochodzi ze spalania węgla w fabrykach i elektrowniach. 70 procent chińskiej energii elektrycznej jest wytwarzane z węgla. Rząd wstrzymał budowę nowych elektrowni węglowych. Zamknięto również ponad 44 000 małych fabryk. W Taiyuan, węglowej stolicy Chin w prowincji Shanxi, sprzedaż i transport węgla zostały zakazane.
Produkcja stali i cementu w Pekinie, Tianjin i Hebei została znacznie zmniejszona.

Smog w Chinach – wzmożone kontrole

W stolicy, Pekinie, podjęto rygorystyczne kontrole, mające na celu wyeliminowanie użycia węgla. Przybyło inspektorów ochrony środowiska, którzy zajęli się wykrywaniem naruszania przepisów ochrony środowiska. Jeszcze przed rozpoczęciem wdrażania planu, w całym kraju zamknięto 176 000 firm, które nie spełniały tych wymagań.


Inspektorzy wzięli również na cel ciężarówki. Do Tianjin i Pekinu mogły podróżować tylko ciężarówki spełniające wszystkie normy. Zostało zamkniętych wiele placów budowy, ponieważ są one również były uważane za jedną z przyczyn smogu.


Punkt zwrotny w chińskiej polityce środowiskowej rozpoczął się po tym, jak najcięższy i najdłużej utrzymujący się jak dotąd smog zawisł nad dużymi częściami północnych i środkowych Chin zimą 2012 roku. Więcej o tym przeczytać można w tym artykule: https://dragonmask.pl/blog/smog-w-chinach-powod-dla-ktorego-powinnismy-sie-bac-zanieczyszczen